SC”Timpuri Noi”SA

Com. Jilava Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

ADUNARERA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SEDINTA DIN DATA DE 24.05 - 25.05.2017

 

 

INFORMARE

privind necesitatea ratificarii si aprobarii a tuturor hotararilor AGEA si a tuturor actelor juridice (inclusiv hotarari, decizii, convocari ale tuturor AGEA si CA, contracte) incheiate, adoptate si emise in numele SC”Timpuri Noi”SA de catre actionarii SC”Timpuri Noi”SA si membrii Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA in perioada 15.06.2005 – 26.05.2017, precum si aprobarea si ratificarea oricaror documente, actiuni si operatiuni de implementare in baza acestora, inclusiv privind administrarea SC”Timpuri Noi”SA, precum si aprobarea tuturor modificarilor Actului Constitutiv aprobate de catre toate Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor in perioada 15.06.2005 – 26.05.2017.

 

 

Avand in vedere modificarile aparute in structura actionariatului SC”Timpuri Noi”SA, la sfarsitul anului 2016, Consiliul de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA propune Adunarii Generale a Actionarilor sa analizeze, sa ratifice si sa aprobe toate hotararile AGEA si toate actele juridice (inclusiv hotarari, decizii, convocari ale tuturor AGEA si CA, contracte) incheiate, adoptate si emise in numele SC”Timpuri Noi”SA de catre actionarii SC”Timpuri Noi”SA si membrii Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA in perioada 15.06.2005 – 26.05.2017, precum si aprobarea si ratificarea oricaror documente, actiuni si operatiuni de implementare in baza acestora, inclusiv privind administrarea SC”Timpuri Noi”SA.

 

 

 

Presedinte

 

Breazu Adrian Alexandru

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

SC”Timpuri Noi”SA

Com. Jilava Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

ADUNARERA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SEDINTA DIN DATA DE 24.05 - 25.05.2017

 

 

INFORMARE

privind necesitatea mandatarii Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA sa negocieze si sa incheie contracte de vanzare a activelor proprietatea SC”Timpuri Noi”SA, a caror valoare contabila depasesc 50 % din capitalul social al SC”Timpuri Noi”SA, la preturile de piata la data vanzarii.

 

Avand in vedere faptul ca in BVC-ul pe anul 2017 s-au prevazut venituri care sa acopere cheltuielile societatii si care se vor obtine din vanzarea activelor societatii, active din care fac parte si cele doua imobile situate in Sos. Giurgiului nr. 5 B, Com. Jilava, Jud. Ilfov, a caror valoare pot depasi 50 % din capitalul social al SC”Timpuri Noi”SA, este necesara mandatarea Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA sa poata incheia contracte de vanzare a unor active, a caror preturi depasesc 50 % din capitalul social, cifra pe care astazi Consiliul de Administratie nu o poate depasi fara acordul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

 

Presedinte

 

Breazu Adrian Alexandru