Despre noi | Media | Contact

 
077120 Jilava, Sos. Giurgiului 5B, Jud. Ilfov, Fax: 021-318.83.12, E-mail: office@timpurinoi.ro
 

S.C. “TIMPURI NOI” S.A.

Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011

Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,50 lei

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A.

 

 

Nr. 1

Data: 24.05.2017

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal convocata si constituita, la prima convocare, prin cele 1.791.371 voturi prezente si reprezentate (57,69 %) din 3.104.973 total drepturi de vot, cu votul unanim al actionarilor prezenti, detinatori a 1.791.371 actiuni, respectiv 100 %, hotaraste:

 

Art. 1. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA sa negocieze si sa incheie contracte de vanzare a activelor proprietatea SC”Timpuri Noi”SA, a caror valoare contabila depasesc 50 % din capitalul social al SC”Timpuri Noi”SA, la preturile de piata la data vanzari.

 

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE

ADMINISTRATIE

 

SECRETAR A.G.E.A

 

Breazu Adrian Alexandru

Todosie Magdalena Daniela

 

 

 

 

 

 


 

 

 

S.C. “TIMPURI NOI” S.A.

Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011

Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,50 lei

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A.

 

 

Nr. 2

Data: 24.05.2017

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal convocata si constituita, la prima convocare, prin cele 1.791.371 voturi prezente si reprezentate (57,69 %) din 3.104.973 total drepturi de vot, cu votul unanim al actionarilor prezenti, detinatori a 1.791.371 actiuni, respectiv 100 %, hotaraste:

 

Art. 1. Aprobarea ratificarii si aprobarii tuturor hotararilor AGEA si a tuturor actelor juridice (inclusiv hotarari, decizii, convocari ale tuturor AGEA si CA, contracte) incheiate, adoptate si emise in numele SC”Timpuri Noi”SA de catre actionarii SC”Timpuri Noi”SA si membrii Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA in perioada 15.06.2005 – 25.05.2017, precum si aprobarea si ratificarea oricaror documente, actiuni si operatiuni de implementare in baza acestora, inclusiv privind administrarea SC”Timpuri Noi”SA, precum si aprobarea tuturor modificarilor Actului Constitutiv aprobate de catre toate Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor in perioada 15.06.2005 – 25.05.2017.

 

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE

ADMINISTRATIE

 

SECRETAR A.G.E.A

 

Breazu Adrian Alexandru

Todosie Magdalena Daniela

 

 

 

 


 

 

 

 

S.C. “TIMPURI NOI” S.A.

Com. Jilava, Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

Cod Unic de Inregistrare 326717, Atribut Fiscal R

Nr. de inreg. Reg. Com. J23/1354/19.05.2011

Capital social subscris si integral varsat 7.762.432,50 lei

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACTIONARILOR S.C. “TIMPURI NOI” S.A.

 

 

Nr. 3

Data: 24.05.2017

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal convocata si constituita, la prima convocare, prin cele 1.791.371 voturi prezente si reprezentate (57,69 %) din 3.104.973 total drepturi de vot, cu votul unanim al actionarilor prezenti, detinatori a 1.791.371 actiuni, respectiv 100 %, hotaraste:

 

Art. 1. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA, sa semneze in numele actionarilor, toate documentele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.05.2017.

 

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

 

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE

ADMINISTRATIE

 

SECRETAR A.G.E.A

 

Breazu Adrian Alexandru

Todosie Magdalena Daniela