Despre noi | Media | Contact

 
077120 Jilava, Sos. Giurgiului 5B, Jud. Ilfov, Tel: 021-318.83.00, Fax: 021-318.83.12, E-mail: office@timpurinoi.ro


 

C O N T A C T :

                                                                                            PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
                                                                                                         DIRECT SI TELEFONIC:

Ing. Adrian Breazu
Director General

Tel: 021 - 318.83.01
GSM: 0372.154.964                      Luni- Vineri : 09:00- 17:00
GSM: 0723.207.109
E-mail:office@timpurinoi.ro


Lorena Raileanu
Secretariat

Tel: 021 - 318.83.01
GSM: 0372.154.964                      Luni- Vineri : 09:00- 17:00
GSM: 0727.770.162
E-mail:office@timpurinoi.ro


Mirela Bucaru
Serviciu Economic

Tel: 021 - 318.83.15
GSM: 0372.154.999                      Luni- Vineri : 10:00- 13:00
E-mail:economic@timpurinoi.ro


Ing. Popa Mariana
Sef Serviciu Comercial
si Vanzari

Tel: 021 - 318.83.13
GSM: 0372.154.935                      Luni- Vineri : 10:00- 13:00
GSM: 0727.770.158
E-mail:comercial@timpurinoi.ro


Daniela Todosie
Sef Servicu Administrativ
Resurse Umane

Tel: 021 - 318.83.03
GSM: 0372.154.940                      Luni- Vineri : 10:00- 13:00
GSM: 0727.770.163
E-mail:admin@timpurinoi.ro

 

2011 Timpuri Noi S.A.